Integritetspolicy

HotelGlobal.se (fortsättningsvis kallat HG i texten) värnar om din integritet. I denna integritetspolicy beskrivs din rätt till integritet och vårt åtagande att skydda dina personuppgifter.

HG är en webbplats som riktar sig mot Sverige. HG tillhandahåller artiklar samt information inom hotell och hotellbranschen från olika människor och från diverse nyhetsartiklar i media. HG har inget kontor, men webbplatsens server ligger i Sverige respekterar europeisk dataskyddslagstiftning, däribland den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

Denna integritetspolicy finns på vår hemsida hotelglobal.se längst ner i sidfoten.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person som är i livet. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (t.ex. IP-nummer) är personuppgifter om de kan kopplas till fysiska personer. Behandling av personuppgifter innebär allt som vi utför med personuppgifterna. Varje åtgärd som görs med personuppgifter kallas en behandling, oavsett om den utförs automatiserat eller manuellt. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig som kund och varför?

Vid kontakt med HG (Kontaktformulär eller kommentarer) HG kommer att behandla de personuppgifter som du lämnat till oss eller som vi samlar in på Webbplatsen genom cookies i syfte att identifiera dig som besökare, kunna återkoppla och fullfölja våra åtaganden gentemot dig. De personuppgifter som HG behandlar om dig som kund är namn, e-postadress, IP-adress, webbadress. Lagring sker så länge som det kan anses vara relevant och nödvändigt.

Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?

Du behöver lämna uppgifter till oss när du kontaktar oss via hemsidan eller lämnar kommentarer och de lagras så vi ska kunna återkoppla till dig. Just nu sker dock inget sådant.

Vad är cookies och hur använder vi det?

På HG används cookies. Cookies är små textfiler som lagras på besökarens dator och som är möjliga att använda för att följa vad besökaren gör på webbplatsen.

1) Sessionscookies (en tillfällig cookie som upphör när du stänger din webbläsare eller enhet).

2) Varaktiga cookies (cookies som ligger kvar på din dator tills du tar bort dem eller de går ut).

3) Förstapartscookies (cookies som sätts av webbplatsen du besöker).

4) Tredjepartscookies (cookies som satts av en tredjeparts webbplats. Hos oss används dessa i första hand för analyser, t.ex. Google Analytics.).

De cookies vi använder förbättrar normalt sett de tjänster vi erbjuder. Några av våra tjänster behöver cookies för att fungera korrekt, medan andra förbättrar tjänsterna för dig. HG använder inte cookies för att spara personlig information om dig. Permanenta cookies används för att lagra besökarens eventuella personliga inställningar hos HG.

Hur skyddas dina personuppgifter?

HG har vidtagit ett flertal säkerhetsåtgärder för att hålla personuppgifterna i säkert förvar: Vi hanterar alla personuppgifter i enlighet med gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd, tillgång till de utrymmen där personuppgifterna lagras är begränsad och skyddad genom lösenord och användarnamn krävs för att logga in för att skydda och förhindra obehörig tillgång.